Showing
April 14, 2024
One-day excursion to Saitas starting from the Lykuria pass (Profitis Ilias) and heading to the peak (1812 m.). Meeting point is Athens.
Showing
April 14, 2024
One-day excursion to Mainalon and hiking on the Zygovisti-Elati route. Meeting point is Athens.
Upcoming
April 27, 2024
2-day excursion to Mainalo and hiking on the Menalon Trail starting from the village of Zygovisti. Meeting point is Athens.
Upcoming
April 28, 2024
Day hiking trip to Lousios Gorge. Meeting point is Athens.
Upcoming
June 9, 2024
Day hike in Arcadia on a circular route starting from Vlachokerasia and through the forest of Skiritis. Meeting point is Athens.
Upcoming
June 9, 2024
One-day excursion to Artemisio with a hike on the route Nestani – Diaselo – Elatodasi. Meeting point Tripoli.
Upcoming
June 23, 2024
One-day excursion to Parnonas with a hike on the route Dragouni – Zygo – Ai Giannis – Hyskafos. Meeting point Tripoli.
?>