ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

2ήμερη πεζοπορική εκδρομή στη Βάλια Κάλντα με αφετηρία το Σπήλαιο καιγιόγκα. Σημείο συνάντησης η Θεσσαλονίκη.

Choose your next hiking adventure

Event Details