ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

Μονοήμερη εξόρμηση στη Βάλια Κάλντα με πεζοπορία στο αρκουδόρεμα. Σημείο συνάντησης τα Ιωάννινα.

Choose your next hiking adventure

Event Details