ΘΡΑΚΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Ημερήσια πεζοπορική εξόρμηση στα Αστραία (θρακικά μετέωρα) με αφετηρία τη γέφυρα Τρίκορφου και προορισμούς το πέτρινο γεφύρι Γεντί Μπουρού και το Κομψάτο. Σημείο συνάντησης η Ξάνθη.

Choose your next hiking adventure

Event Details