ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Μονοήμερη εξόρμηση στην Κόρινθο και πεζοπορία στο Γερόντιο όρος με αφετηρία το χωριό Καστανιά. Σημείο συνάντησης η Αθήνα.

Choose your next hiking adventure

Event Details