ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

2ήμερη εξόρμηση στον Ερύμανθο και πεζοπορία προς την υψηλότερη κορυφή του Ωλενού. Σημείο συνάντησης η Πάτρα.

Choose your next hiking adventure

Event Details