ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

🏞 Ημερήσια πεζοπορική ανάβαση στον Ερύμανθο και τους καταρράκτες Νεμούτα.

🚎 Σημείο συνάντησης η Αθήνα.

Choose your next hiking adventure

Event Details