ΤΕΜΠΗ

Ημερήσια κυκλική πεζοπορική διαδρομή στην κοιλάδα των Τεμπών με οικοτουριστικό και ιστορικό περιηγητικό χαρακτήρα. Σημείο συνάντησης Λάρισα ή στην αφετηρία της διαδρομής (Αγία Παρασκευή).

Choose your next hiking adventure


Event Details