ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Μονοήμερη εκδρομή στον Παρνασσό και πεζοπορία από Αγία Ιερουσαλήμ Δαύλειας έως Κανάλια. Σημείο συνάντησης η Αθήνα.

Choose your next hiking adventure

Event Details