ΟΙΤΗ

Μονοήμερη εκδρομή στην Οίτη και πεζοπορία από το χωριό Καστανιά προς τηνΥπάτη. Σημείο συνάντησης η Αθήνα.

Choose your next hiking adventure

Event Details