ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ

2ήμερη εκδρομή στη Μεσσηνιακή Μάνη και πεζοπορία από το χωριό Πηγάδια στο Φαράγγι του Ρίντομου μέχρι την περιοχή Βόρειο. Σημείο συνάντησης η Αθήνα.

Choose your next hiking adventure

Event Details