ΜΑΙΝΑΛΟ

Μονήμερη εκδρομή στο βόρειο Μαίναλο και πεζοπορία στο μονοπάτι των Αρκάδων ποιμένων σε Νυμφασία – Κερνίτσα – Μαγούλιανα – Βαλτεσινίκο. Σημείο συνάντησης η Αθήνα.

Choose your next hiking adventure

Event Details