ΜΑΙΝΑΛΟ

Πεζοπορία και διάσχιση του Μαίναλου από το καταφύγιο μέχρι το χωριό Αλωνίσταινα. Σημείο συνάντησης η Αθήνα.

Choose your next hiking adventure

Event Details