ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΓΑΒΡΙΑΣ

Μονοήμερη πεζοπορική εκδρομή στον Ασπρόκαμπο στο όρος Γαβριά στην Κόρινθο. Σημείο συνάντησης η Κόρινθος.

Choose your next hiking adventure

Event Details