ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

Μονοήμερη εκδρομή και πεζοπορία στο φαράγγι Αποσελέμη. Σημείο συνάντησης το Ηράκλειο.

Choose your next hiking adventure

Event Details